Boża podszewka II

Rok 1945 - wczesna jesień, Orany. Tu rozpoczyna się długa podróż wysiedlonych z Litwy Polaków. W zatłoczonych wagonach kolejowych jadą : 16-letnia Gienia, jej ciotka Józia i ukochana krowa Bukietka. Maryśka , bezbronna wobec arogancji „nowej władzy”,bezskutecznie walczy o papiery na wyjazd do Polski. Bezdomna błąka się po bezdrożach juryskiej ziemi.