Blondynka

Mieszkańcy wsi są poruszeni likwidacją lecznicy. Żorżeta na zlecenie wójta Steca ma nagrać film promujący Majaki. Na cmentarzu felczerowa odbiera od Maneja nagrobek dla jej żyjącego ojca, Apoloniusza Romuzgi. Świadkiem zdarzenia jest Matwiejcz