Blondynka

Starosta Rychter prezentuje w Urzędzie Gminy makietę rezerwatu i skansenu, jaki ma powstać w Majakach. Do promocji pomysłu razem z wójtem Rychterowa szantażem zaangażowała doktora Fusa. Ten jednak używając sprytnego fortelu unika nowego obowią