Blondynka

POCZĄTEK KOŃCA ŚWIATA Manej przywozi Sylwię do gospodarstwa swoich przyjaciół, których krowa zachorowała. Sęk w tym, że właścicielami zwierzęcia są nowożeńcy, którzy za chwilę muszą jechać do kościoła. Sylwia ratuje zwierzę. W ty