Barwy szczęścia

Iga proponuje Marcie, by na czas jej urlopu macierzyńskiego, zastąpiła ją na stanowisku naczelnej „Kobiety”. Gdy Walawska mówi Dąbrowskiemu, że dostała propozycję pracy gdzie indziej, ten interpretuje to jako próbę szantażu