Barwy szczęścia

Chowański pociesza załamaną zachowaniem Roberta Martę. Znów wyznaje jej miłość. Ksenia zaczyna naciskać na Zuzę w sprawie zwrotu długu. Dziewczynka, aby zdobyć pieniądze zatrudnia się do pomocy w pubie Kostka. Tymczasem Krystyna cały czas pods