Barwy szczęścia

Marta prosi Roberta, by się wyprowadził i rozwiewa jego nadzieje na ratowanie ich małżeństwa. Walawska spotyka się z Chowańskim i prosi go o pomoc w znalezieniu nowej pracy. Stefan nalega, by Kasia ochrzciła małego Ksawerego. Dziewczyna jednak boi si