Barwy szczęścia

Magda wraca do swojej dawnej pracy. Pomiędzy nią a Krzysztofem nawiązuje się nić porozumienia. Dziewczyna zwierza się szefowi ze swoich kłopotów z Tomkiem. Jaworski informuje Kasię, że klub zalega z czynszem za trzy miesiące i że rosną im karn