Barwy szczęścia

Po ostatniej rozmowie z Chowańskim, Marta próbuje trzymać mężczyznę na dystans. Wszystkimi sprawami związanymi z wydawnictwem, wymagającymi udziału inwestora, zajmuje się Robert. Teresa dowiaduje się, że na wyjeździe Maria i Marek skakali ze s