Barwy szczęścia

Chowański zaprasza Martę i Roberta do klubu golfowego. Gdy zostaje z Walawską sam na sam, wręcza jej tomik wierszy swojego autorstwa, prosząc o fachową opinię. Marta jest pod wrażeniem. Ku niezadowoleniu Jerzego, Anna umawia się na kawę ze starostą
Mileckim. W trakcie spotkania Leszek otwarcie adoruje Marczakową. Agatę odwiedza Kamil, starszy od niej o trzy lata opiekun z obozu. Młodzi ukrywają swój związek w tajemnicy przed rodziną dziewczyny.