Barwy szczęścia

Ewa dzwoni do Alicji po pomoc, bo jej dziadek zmarł, a babcia kompletnie się załamała. Dziennikarka staje na wysokości zadania. Elżbieta prosi później Umińską oraz Chowańskiego, by w wypadku jej śmierci przejęli wspólnie opiekę nad jej