Barwy szczęścia

Kasia wyraźnie okazuje Łukaszowi chłód, choć ten zapewnia, że wcale nie miał romansu z Weroniką i przypomina jej, że sama też niebezpiecznie zbliżyła się do Igora. Sadowska wypytuje Umińską o związek męża z praktykantką. Modrzycki gdy Łukasz