Barwy szczęścia

Ryman nadal prześladuje Michalinę i zdobywa pracę w tym samym serialu, co dziewczyna. Nastolatka nie daje mu się zastraszyć, odmawia wspólnego wyjazdu na plan. Producent straszy jednak Michalinę karą za zerwanie zdjęć i w końcu Marek jedzie z