Barwy szczęścia

Jola z Różą coraz bardziej martwią się przyjaźnią Basi z Chowańskim i w finale postanawiają interweniować po to, by wyrwać seniorkę ze szponów bankruta i desperata.  Mirek kolejną noc spędza u Renaty i jest zachwycony do chwil