Barwy szczęścia

Natalia wciąż waha się, czy zdecydować się na okaleczenie ze strachu przed możliwym zachorowaniem na raka i w końcu spotyka się z kobietą, która poddała się mastektomii. Później w kancelarii zjawa się Damian i prosi prawniczkę o pomoc. Właściciel fermy norek zażądał 150 tysięcy odszkodowania za szkody wyrządzone podczas pikiety przez Luizę. Tymczasem Żabcia zbiera się na odwagę i wyznaje Vincenzo, że powinni zostać jedynie przyjaciółmi. Między Justinem i Patrykiem narasta napięcie, bo obaj wciąż rywalizują o Oliwkę. A Zbrowska jedzie z Jezierskim odebrać swoje auto z policyjnego parkingu.