Barwy szczęścia

Bożena przerażona, gdy Stański po ataku na Rafała zostaje aresztowany. Z kolei Klara świętuje w wydawnictwie koniec prac nad nową książką, której pierwsze egzemplarze mają trafić do recenzentów. Gdy Hubert poznaje w końcu Bartosza, czuj