Barwy szczęścia

Sławka i Prot niepokoją się o Jowitę, która nie wróciła na noc do mieszkania po spotkaniu z Bondą. Tymczasem Jezierska orientuje się, że Hieronim wcale nie zamierza wchodzić z nią w partnerską współpracę i chce ją przemocą zmusić