Barwy szczęścia

Marek mediuje między Witkiem a Michaliną, ale jego syn wciąż nie umie wybaczyć ukochanej i jej wyprowadzka wydaje się przesądzona. W szkole Niedzielska, która obejrzała spektakl uświadamia Złotemu, że jego doświadczenia mogą pomóc wielu