Barwy szczęścia

Olga ponagla córkę z oddaniem scenariusza spektaklu, ale młodzieży trudno się dogadać. By pomóc ukochanej Witek zgadza się pokazać jej fragment swojego dziennika pisanego po terapii odwykowej. W tym samym czasie w taksówce Patryk