Barwy szczęścia

Sergiusz zacieśnia współpracę z Hieronimem Bondą, którego firma oferuje szybkie pożyczki. Początkowy entuzjazm mija, gdy okazuje się, że zgodnie z umową ciąży na nim egzekwowanie długów od pożyczkobiorców. Jednym z nich jest Jezierski i to za jego sprawą Prot szybko przekona się o czarnej stronie nowego zajęcia. Emocje kipią także w klubie fitness. Radek prosi Celinę, by podczas sprawy rozwodowej zeznała, że Lidka się nad nim znęcała. Natomiast sceptycyzm Ireny nie zniechęca Tolka do przeszukiwania okolicznych działek wykrywaczem metali. Gdy urządzenie wszczyna alarm Koszyk wzywa Stefana do pomocy przy kopaniu dołu. Wkrótce robi się niebezpiecznie.