Barwy szczęścia

Fayad nie chce opuszczać Polski, ale jego bracia nie przyjmują tego do wiadomości i wszyscy razem ruszają w podróż. Tymczasem Jaga nie może uwierzyć, że Syryjczyk wyjechał bez pożegnania z nią. Artur świętuje podpisanie umowy z Iwo i Filipem,