Barwy szczęścia

W szkole wychowawczyni Ewy informuje Martę, że matka Paulinki zażądała, by rozsadziła dziewczynki. Napotkana w szatni Zofia mówi Walawskiej, że ich córki nie będę się spotykały, bo dzieci powinny przyjaźnić się z równymi sobie. E