Barwy szczęścia

Jerzy wraca do pracy po kilkudniowym urlopie. Radosław i Janusz zaskakują Marczaka informacją, że w związku z realizowaniem planu budowy należy mu się premia. Chcą również, by podpisał protokół odbioru stropu, który powstał w tra