Barwy szczęścia

Bartek i Stefan nie mogą się pogodzić z faktem, iż Waleria ich nie poznaje. Są przekonani, że nie pamięta ich z powodu choroby. Po konsultacji z poleconym przez Kornelię psychiatrą zastanawiają się nad złożeniem wniosku o ubezwłasnowolnienie Koszykow