Barwy szczęścia

Bartek i Łukasz ruszają na Podlasie, do miejscowości, w której była widziana Waleria. Pod wskazanym adresem zastają Leona Małkowskiego, który opowiada im, że parę miesięcy temu spotkał na przystanku kobietę, która wyglądała na za