Barwy szczęścia

Łukasz przyjeżdża z ekipą pod zabarykadowaną przez mieszkańców kamienicę. Zaczyna zadawać Kuklińskiemu niewygodne pytania i dochodzi do przepychanek. Kiedy jeden z ochroniarzy atakuje Wiśniewskiego, Mirek staje w jego obronie...