Barwy szczęścia

Mimo groźby komorniczej licytacji Łukasz nie zamierza sam płacić rat za dom. Kasi jest żal Dominiki, spotyka się z żoną Sadowskiego i namawia ją do sprzedaży nieruchomości i spłaty kredytu. Próba mediacji przynosi jednak odwrotny do zamierzone