Barwy szczęścia

Kasia prosi Łukasza, by przed jej odwiedzinami u jego rodziców, porozmawiał z nimi o okolicznościach, w jakich się poznali i powiedział im o Ksawerym. Reakcja Sadowskich zaskakuje Łukasza...