Barwy szczęścia

Przed wyjazdem do Finlandii Maria prosi sąsiadów, by odwiedzali Teresę i Fryderyka w ośrodku. Gdy wraca do domu i widzi pakujących się rodziców, jest bardzo przejęta. Uważa, że ich rodzina rozpada się. Tymczasem Marek żegna się z Witkie