Barwy szczęścia

Hubertowi nie podoba się, że Klara wyjeżdża sama z Adamem na promocję książki. W Siedlcach w kolejce po autograf czekają Olgierd i Irena. Śliwińska niechętnie przyjmuje zaproszenie do ich restauracji. Podczas obiadu Olgierd bierze Adama za nowego nar