Barwy szczęścia

Marta nie wierzy w wersję policji o wydaniu na nią zlecenia i uważa zdarzenie za przypadkowy zbieg okoliczności. Nie zgadza się, by towarzyszył jej wynajęty przez Chowańskiego ochroniarz. Tymczasem Dąbrowski zaczyna podejrzewać, że incydent z samocho