Barwy szczęścia

Witek znajduje rano nieprzytomną Ninę i dzwoni do Marka prosząc go o pomoc. Sabina nie zgadza się na wspólny wyjazd Władka i Kajtka do Szwajcarii. Rick, ku zaskoczeniu Huberta i Patrycji, postanawia wydać płytę Ernesta. Erni prosi Huberta, by