Barwy szczęścia

Martę odwiedza Zosia. Twierdzi, że nie ma z Chowańskim romansu. Tłumaczy, że szef pomagał jej w załatwieniu ośrodka dla jej chorego na autyzm synka. Zapewnia Martę, że może być pewna lojalności i uczuć swojego partnera...