Barwy szczęścia

Zosia robi dobre wrażenie na Chowańskim i dostaje pracę jako jego sekretarka. Kasia i Maria ostrzegają przyjaciółkę przed atrakcyjną dziewczyną. Nina zwierza się Markowi, że Wolfgang założył nową rodzinę i odwrócił się od Witka. Chłopie