Bao-Bab, czyli zielono mi

Jesień 2002 r. W przewidzianej do likwidacji prowincjonalnej jednostce wojskowej życie toczy się powoli i bez większych stresów. Kwatermistrz, chorąży Snopek, jak zwykle gra w kantynie w lotki ze swoim ordynansem, szeregowym Pliszką. Kucharz, sierżant Makuła, gania kurę, z której ma ugotować rosół dla dowódcy jednostki, pułkownika Kucejki. Reszta żołnierzy snuje się bez celu po koszarach. Senną atmosferę mąci wiadomość o rychłej inspekcji generała Mamonia ze sztabu głównego. Na jednostkę pada blady strach, zwłaszcza że stan higieniczny koszar pozostawia wiele do życzenia. Pułkownik Kucejko zarządza natychmiastową mobilizację. Zanim na teren koszar wkroczy znany z surowości generał Mamoń, żołnierze i oficerowie mają stworzyć iluzoryczne wrażenie porządku i ładu. Kiedy wydaje się, że akcja zakończy się sukcesem, dochodzi do katastrofy, która odsłania mistyfikację. Ku zaskoczeniu wszystkich, na jednostkę zamiast kary spada jednak zaszczyt. Generał Mamoń mianuje bowiem sierżanta Makułę dowódcą oddziału specjalnego NATO, który niebawem ma się zjawić w koszarach. Przejęty pułkownik postanawia z pompą przywitać gości. Kapelan przygotowuje na ich cześć specjalny program. Wreszcie zajeżdża długo oczekiwany autokar, z którego wysypuje się grupka... dziewcząt.