Artyści

Na miejsce portiera, Sterczyński (Adam Cywka) zatrudnia firmę zewnętrzną. Już pierwszego dnia niedoświadczony pracownik sprawia wiele kłopotu – wszystkich legitymuje, w trakcie próby wzywa straż pożarną myśląc, że dym z dymiarki to prawdziwy pożar.. A to dopiero początek problemów jakie piętrzą się podczas prób do „Snu nocy letniej”. Ze względu na skromny budżet jakim dysponuje teatr, brakuje rekwizytów, a kostiumy – w akcie desperacji – scenografka kupuje w lumpeksie. Aktorzy ignorują polecenia reżysera, a niektórym zdarza się przyjść na próbę na rauszu…
Sterczyński (Adam Cywka) szukając sposobu na podwyższenie dochodów, podnosi czynsz najemcy baru.