Archiwista

Hania pod nieobecność Henryka odwiedza Marię i daje jej do zrozumienia, że wie kim jest. Niedługo później była żona Mikosa w desperacji odwiedza adwokata Bożyńskiego i prosi go o instrukcje, co ma dalej robić, żeby uratować syna. Tymczasem Hen