Alternatywy 4

Stanisław Anioł zostaje gospodarzem bloku i kieruje ruchem podczas przeprowadzki. Zamieszanie jest spore. Na to samo mieszkanie otrzymują przydział Zygmunt Kotek i Zdzisław Kołek - wprowadzają się więc obaj z rodzinami i prowizorycznie dzielą lokal n