'Allo 'Allo!

Edith prosi o pomoc Michelle, która jest przywódczynią konkurencyjnej grupy ruchu oporu. Dziewczęta Michelle porywają Denise.