Akacjowa 38

Sprowadzony lekarz nie jest w stanie pomóc Carlocie. Rosina zaczyna podejrzewać męża o zdradę. Pablo zawiadamia Germana o chorobie córki. Maria Luisa pyta Felipe o testament jej ojca. Ramón i Trini rozmawiają o śmierci. Leandro s