Akacjowa 38

German jest cudownym ojcem dla Carloty i oschłym mężem dla Cayetany. Manuela zauważa, że zaginęło zawiniątko matki z pieniędzmi i zegarkiem Justa, w którym, było jej zdjęcie w stroju zamożnej pani. Ukradła je Regina, która z powodu zdję