Akacjowa 38

Felipe, że pan Aranda pomoże mu wejść do polityki. Maria Luisa boi się, że nie będzie umiała negocjować z dzierżawcą jej ojca. Nie dość tego zrażą do siebie Trini. Po wyjściu z więzienia German upiera się, by odwiedzić Manuelę. Justo nie dopuszcza do