5 dni z życia emeryta

Adam Bzowski opowiada swojej przyjaciółce Krystynie o roli Puszczy Kampinoskiej w jego rodzinie. Była schronieniem dla dziadka, powstańca z 1863 r. i jego brata. Sam bohater odbywał w niej konspiracyjne ćwiczenia. Bzowski wspomina też opowieśc