1920. Wojna i miłość

Józef wypytuje Jadzię o rodziców. Próbuje sobie wytłumaczyć, że jego podejrzenia
to pomyłka. Kontrwywiad ma jednak coraz mniej wątpliwości. Aby się ostatecznie upewnić,
przygotowuje fałszywe dane i podrzuca je Jadwidze. Ta przekazuje dokumenty Sabinie.


Oddział Aleksandra i Tkaczenki przesłuchuje polskiego oficera. Torturowany jeniec
podaje rzeczywiste dane o dyslokacji polskich wojsk, ale Tkaczenko jest przekonany, że kłamie, sowiecki wywiad dostarczył mu bowiem inne informacje.


Jadwiga zostaje aresztowana...