1920. Wojna i miłość

Władek otrzymuje Order Virtuti Militari od marszałka Piłsudskiego i wraca do jednostki. Józef i Jadwiga biorą ślub. Interes z mąką Bronka zaczyna stwarzać problemy. Ma je również Aleksander, po śmierci bolszewickiego agenta…