1920. Wojna i miłość

Bolszewicki komisarz Aleksander Sribielnikow zostaje skierowany
do Polski. Wraca do swoich rodzinnych stron w okolice majątku Dąbrówka.
Spotyka się ze swoim ojcem, dawnym carskim urzędnikiem, teraz
naczelnikiem pobliskiej stacji kolejowej. Zatrudnia się w majątku
Olszyńskich jako ekonom, jednocześnie rozpoczyna dywersyjną działalność
na rzecz bolszewików. Sowieccy agitatorzy wzniecają bunt żołnierzy w
garnizonie, w którym służy Władek. Bronek załatwia poleconemu mu przez
Miecia młynarzowi kontrakt na dostawy mąki dla wojska. Józef i Jadwiga
spotykają się coraz częściej, Józef poznaje Tomka, syna Jadwigi z
poprzedniego małżeństwa. Rusza wyprawa kijowska. Józef i Władek zostają
skierowani na ukraiński front. Tam podczas walk o most, Władek zostaje
ciężko ranny.