1920. Wojna i miłość

Bolszewicki komisarz Aleksander Sribielnikow zostaje skierowany do Polski. Wraca do swoich rodzinnych stron w okolice majątku Dąbrówka. Spotyka się ze swoim ojcem, dawnym carskim urzędnikiem, teraz naczelnikiem pobliskiej stacji kolejowej. Zat