1920. Wojna i miłość

Aleksander zostaje przyjęty do oddziału bolszewickiej piechoty jako szeregowiec
zbiegły z polskiej niewoli.
Oddział Władka podczas przeprawy przez płytką rzekę znajduje nieprzytomną Zosię.
Ułani zabierają dziewczynę ze sobą. Wskutek traumatycznych przeżyć Zosia często
miewa ataki histerii albo popada w odrętwienie. Oddział piechoty z Aleksandrem atakuje kompanię karną. Polacy po krótkiej walce poddają się,
a bolszewicy odnajdują oficerów. Aleksander rozpoznaje Bronka, wie, że ten jest byłym oficerem,
ale sam też się ukrywa, więc nie zdradza jego prawdziwej tożsamości.
Polski kontrwywiad jeszcze raz wykorzystuje Jadwigę w grze z sowieckim wywiadem, gdy
w ręce bolszewików wpadają plany polskiej kontrofensywy. Jadwiga przekazuje dane
potwierdzające te plany, ale bolszewicy już nie wierzą w prawdziwość jej meldunków. Po tej
akcji Sabina zostaje aresztowana, a Jadwiga zwolniona z pracy.
Józef wyjeżdża ze sztabem Piłsudskiego. W miejscu koncentracji spotyka Władka ze
szwadronem.