1920. Wojna i miłość

Oddział Tkaczenki wchodzi do Dąbrówki, w czworakach zachowują się poprawnie, ale
w majątku dokonują grabieży i gwałtów. Ich ofiarą pada Olszyńska, tymaczasem Tkaczenko
atakuje Zosię. Pojawia się spóźniony Aleksander. Zabiera nieprzytomną Zosię do pobliskiego
hotelu, w którym mieszka i urzęduje.
Józef odczytuje przechwyconą depeszę bolszewików, która podpowiada Polakom, gdzie
mają uderzyć.
Piłsudski przystępuje do opracowania planu kontrnatarcia.
Tkaczenko odnajduje w mieszkaniu Lwa Sribielnikowa ukrywającego się tam polskiego
jeńca, przy okazji orientuje się, że naczelnik stacji jest ojcem Aleksandra. Lew Sribielnikow trafia
do siedziby miejscowego Czeka. Aleksander próbuje go stamtąd wydostać, ale sam jest zmuszony
uciekać, gdy żołnierze Czeka przychodzą po niego. Sytuację wykorzystuje Szczepan. Wypuszczony
właśnie z więzienia przez Armię Czerwoną, dopada Zosię.