Znak Orła

Hanysz w rozmowie z Łokietkiem proponuje swój udział w misji powierzonej Gniewkowi. Król wyraża zgodę. Gniewko nie wie, jakie są prawdziwe plany jego towarzysza.