Znak Orła

Gniewko jest już młodzieńcem. Idąc śladami Brandenburczyków znajduje w puszczy zniszczony wóz, zabitych ludzi i małą dziewczynkę. W nocy przybywa posłaniec z wiciami.